תחזית מזג אוויר בישראל

41°-26°

38°-22°

31°-21°

29°-22°

32°-19°

33°-22°

36°-22°

31°-21°

30°-25°

40°-25°

41°-31°

28°-23°