מזג האויר בישראל
מזג אויר | טמפ | זיהום אויר
40°-28°
37°-25°
29°-18°
30°-25°
29°-20°
34°-23°
30°-18°
33°-23°
30°-18°
33°-22°
31°-27°
38°-28°
29°-25°
33°-22°
טיסות וחבילות נופש בארץ ובחול