מזג האויר בישראל
מזג אויר | טמפ | זיהום אויר
39°-27°
36°-22°
30°-18°
28°-21°
29°-17°
33°-20°
30°-17°
34°-21°
29°-15°
31°-18°
28°-23°
38°-26°
27°-22°
34°-19°
טיסות וחבילות נופש בארץ ובחול