תחזית מזג אוויר בישראל

38°-26°

34°-18°

28°-18°

26°-18°

29°-19°

29°-17°

33°-19°

28°-16°

26°-21°

37°-22°

37°-29°