תחזית מזג אוויר בישראל

19°-7°

16°-4°

7°-2°

14°-9°

9°-3°

9°-2°

14°-2°

7°-(-1)°

15°-9°

18°-4°

19°-9°

16°-9°