תחזית מזג אוויר בישראל

36°-24°

33°-22°

24°-16°

27°-22°

25°-17°

26°-18°

31°-20°

24°-16°

28°-23°

35°-25°

36°-29°

28°-22°