תחזית מזג אוויר בישראל

41°-28°

38°-22°

29°-19°

28°-23°

30°-20°

32°-21°

34°-21°

29°-19°

29°-24°

40°-25°

42°-31°

28°-24°