מזג האויר בישראל
מזג אויר | טמפ | זיהום אויר
42°-29°
40°-29°
32°-20°
31°-26°
33°-21°
37°-26°
35°-22°
37°-24°
32°-20°
36°-24°
32°-27°
42°-31°
32°-27°
36°-24°
טיסות וחבילות נופש בארץ ובחול