תחזית שבועית
 
מצב הים
 
מכ"ם גשם
 
תחזית בעולם
 
אזהרות ועוד

City מזג אוויר טמפ' מקסימום טמפ' מינימום ממוצע חודשי ממוצע משקעים חודשי מ"מ
Antalya גשם 33 21 25-15 30
Athens גשם 33 18 26-14 23
Boston גשם 21 19-10 83
Berlin גשם 21 11 19-9 54
Barcelona גשם 22 17 20-12 59
Bucharest גשם 30 16 23-11 70
Geneva גשם 23 9 18-8 66
Denver גשם 22 22-6 61
Washington גשם 21 25-14 93
Tokyo גשם 25 17 23-15 138
Toronto גשם 20 10 19-10 73
Houston גשם 26 29-19 121
San Francisco גשם 25 19-10 5
Los Angeles גשם 24 21-14 4
London גשם 18 17-9 51
Miami גשם 30 30-22 157
New Delhi גשם 37 24 40-26 17
New York גשם 19 20-11 97
Sydney גשם 19-12 123
Paris גשם 20 10 22-13 55
Budapest גשם 28 13 22-11 40
Rome גשם 30 18 22-12 32
Chicago גשם 16 21-9 84
Vancouver גשם 18 10 17-8 68
Bangkok גשם 35 28 34-26 180
New Jersey גשם 17 22-12 105

מדיניות פרטיות