תחזית שבועית
 
מצב הים
 
מכ"ם גשם
 
תחזית בעולם
 
אזהרות ועוד

City מזג אוויר טמפ' מקסימום טמפ' מינימום ממוצע חודשי ממוצע משקעים חודשי מ"מ
Antalya גשם 24 14 15-6 161
Athens גשם 21 13 14-5 47
Boston גשם 24 18 3-(-5) 92
Berlin גשם 14 6 4-(-2) 33
Barcelona גשם 22 13 15-5 29
Bucharest גשם 18 11 4-(-3) 36
Geneva גשם 15 5 6-(-1) 70
Denver גשם 14 1 8-(-7) 15
Washington גשם 24 18 8-(-2) 69
Tokyo גשם 21 11 10-3 53
Toronto גשם 13 9 0-(-6) 51
Houston גשם 28 22 17-5 66
San Francisco גשם 15 10 15-7 80
Los Angeles גשם 17 13 19-9 64
London גשם 15 8-3 36
Miami גשם 29 24 25-16 53
New Delhi גשם 31 17 24-10 22
New York גשם 23 20 4-(-3) 77
Sydney גשם 26-19 116
Paris גשם 15 11 8-3 44
Budapest גשם 12 9 5-(-1) 30
Rome גשם 19 8 14-4 75
Chicago גשם 10 6 1-(-8) 35
Vancouver גשם 5 2 8-2 123
Bangkok גשם 33 24 33-23 10
New Jersey גשם 23 17 5-(-4) 77

מדיניות פרטיות