תחזית שבועית
 
מצב הים
 
מכ"ם גשם
 
תחזית בעולם
 
אזהרות ועוד

City מזג אוויר טמפ' מקסימום טמפ' מינימום ממוצע חודשי ממוצע משקעים חודשי מ"מ
Antalya גשם 27 22 31-19 12
Athens גשם 25 18 29-17 14
Boston גשם 26 23-14 78
Berlin גשם 20 10 13-6 45
Barcelona גשם 27 19 26-17 85
Bucharest גשם 18 9 25-11 42
Geneva גשם 21 9 21-10 70
Denver גשם 28 25-9 31
Washington גשם 27 27-17 84
Tokyo גשם 31 23 27-21 210
Toronto גשם 20 18 21-13 83
Houston גשם 29 33-21 84
San Francisco גשם 22 23-13 5
Los Angeles גשם 37 25-18 8
London גשם 22 19-11 53
Miami גשם 31 31-25 194
New Delhi גשם 32 25 34-25 129
New York גשם 26 24-16 84
Sydney גשם 20-11 70
Paris גשם 21 10 21-13 55
Budapest גשם 19 7 22-13 17
Rome גשם 28 17 26-16 68
Chicago גשם 18 24-12 97
Vancouver גשם 18 12 19-11 53
Bangkok גשם 32 24 32-25 220
New Jersey גשם 27 25-16 93

מדיניות פרטיות