עמוד הבית תחזית שבועית מצב הים מפלס הכנרת מזג אוויר בחרמון תחזית עולמית מכם גשם English
הפוך לדף הבית מחשבוני מזג אוויר תצפיות גשם    


שת"פ
Start
רוטר
 width=
תחזית מזג אוויר
כמויות גשם
מזג אוויר בעולם
תחזית באפליקציה
RSS מזג אוויר
תמונות לווין
מודלים מזג האוויר
תחזית אקלים
מכ"ם גשם
 width=
אקלים
תחזית חודשית
אקלים בישראל 2009-2024
שירותי מזג אוויר
שירותי מזג אוויר
אקלים - גשם מזג האוויר
גשם שלג
גשם, טמפרטורות
מזג אוויר גשם קיצוני
שלג גשם מזג אוויר
חיזוי שלג - גשם
מכם ברקים - גשם
שלג בירושלים
תפרוסת גשם
מדידת גשם
 width=
מזג אוויר באתר
מזג האוויר לאתרים

מזג אוויר בישראל
מזג האוויר בירושלים
מזג אוויר מכם גשם
מכ"ם גשם
מכם גשם
מזג אוויר
תחזית גשם
 
תצפיות מזג האוויר בישראל  • אתר החרמון  • חיפה  • צפת
 • ירושלים  • תל אביב  • ראשון לציון
 • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מכם גשם
תחזית 12 יום
מזג אוויר  • צפת  • חיפה  • טבריה
מזג אוויר  • ירושלים  • תל אביב  • מודיעין
מזג אוויר  • באר שבע  • ים המלח  • אילת
תקנון שימוש באתר מזג האוויר בישראל
תקנון שימוש באתר מזג האוויר בישראל מאת החזאי בועז דיין
 
כללי
השימוש באתר www.israelweather.co.il  ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר" ו/או "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן ("התנאים"). אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים. התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בועז דיין אשר הינו הבעלים ומפעילו של האתר.
תקנון זה מנוסח בלשון נקבה, אך מתייחס לשני המינים כאחד.כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה.הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. אתר מזג האוויר בישראל שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות בפורום או בכל מקום אחר.אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של האתר או כל חלק מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של מנהל האתר.

אזהרה!
אתר זה הוקם לתת לציבור מידע רב ככול האפשר בכול הקשור במזג האוויר לכן כל שימוש במידע היינו באחריות הבלעדית של המשתמש. יתכנו טעויות ומידע מוטעה.מנהל האתר בועז דיין , חזאי מוסמך במדינת ישראל מטעם השירות המטאורולוגי הישראלי מתאריך 7.7.16 לאחר שעבר בהצלחה קורס חזאים בשירות המטאורולוגי. בועז דיין בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה .
 
המשמעות של תקנון זה
גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר. 
אתר מזג האוויר בישראל שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.
תמונות היום
תמונות היום נישלחות ע"י הגולשים עצמם ואין בועז דיין אחראי על זכויות היוצרים עליהם.באם יפגעו זכויות יוצרים של גורם כזה או אחר התמונה תמחק באופן אוטומטי לאחר שאותו גורם יסב את תשומת ליבו של מנהל האתר.
השירות
השירות במסגרת האתר ניתנים למשתמשים, בין היתר, השירותים הבאים (להלן: "השירות"): שירות משלוח נתונים, הודעות ומידע, שירותים, תכנים קוליים, גרפיים ואחרים לצגי הטלפונים הסלולריים של משתמשי השירות. השירות כולל תכנים שונים, לרבות צלצולים, קבצי גרפיקה, קבצי וידאו ועוד, הודעות הכוללות מידע ותוכן בתחומים שונים, מתן הצעות, המלצות, תזכורות, מבצעי מכירה ומתן שירותים, משחקים וכיוצא בזה. השירות מועבר למשתמשים באמצעים שונים, לרבות ע"י העברת הודעות טקסט (SMS), הודעות תמונה (MMS), טכנולוגית WAP Download, IVR, XML משלוח קוד מקוצר או בכל טכנולוגיה אחרת שיאפשרו המפעילים הסלולריים מעת לעת, ישירות לצג הטלפון או לבסיס הנתונים במכשירים הסלולריים של המשתמשים.מובהר בזאת כי אתר מזג האוויר בישראל שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לגרוע מזמן לזמן ועל פי שיקול דעתו הבלעדי סוג ו/או סוגי שירות והתנאים המפורטים במסמך זה יחולו על כל השירותים הניתנים על ידי האתר.
מהות שירות תחזית מזג אוויר
הרשמה תקינה לשירות תפעיל מנגנון שליחת הודעות טקסט בתדירות של הודעה אחת ליום, לטלפון איתו נרשם המשתמש לשירות. מקבל השירות מאשר בזאת כי הוא מאשר ומסכים לקבל הודעות אלו באופן יומי מתחדש אוטומטית בימים א'-ו'בין
השעות 07:00-20:00 למעט חגים ומועדים הודעות ישלחו גם במוצ"ש.מובהר בזאת,כי בשל מגבלות ואילוצים טכנולוגיים
וטכניים,יתכן והשעות המצויינות בסעיף זה ישונו וההודעות ישלחו ו/או יגיעו לצג הטלפון הסלולרי של הנרשם בשעות אחרות.
במידה ומזג האוויר יהיה חריג יתכן וישלחו מספר הודעות במהלך אותו היום.
ההודעות ישלחו על פי בחירתו בסוג התכנים המבוקש כפי המפורט:
א.קבלת תחזית יומית בטקסט למזג האוויר הצפוי מחר ולימים הקרובים.
ב.קבלת תחזית למצב גובה הגלים בחופי ישראל באזור הים התיכון וטמפרטורת הים התיכון ליומיים הקרובים.
ג.קבלת תחזית למצב הרוח הממוצעת ליומיים הקרובים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה.
 
קבלת שירות
השירות ניתן אך ורק לבעלי מכשיר סלולרי הקשור בהסכם רט"ן (רדיו טלפון נייד) עם אחד המפעילים הסלולריים,
 או למחזיק במכשיר סלולרי כדין (ובהסכמת בעל המכשיר), אשר אינו חסום לקבלת שירותי תוכן, ובכפוף לכך, שהמכשיר הסלולרי מאפשר את אספקת השירות המבוקש. משתמשים המעוניינים בקבלת השירות ועומדים בתנאים המפורטים לעיל, יכולים להירשם כמשתמשים רשומים לשירות. הרישום יקנה למשתמש הרשום, בין היתר, זכות לקבלת השירות הנבחר על ידו.
הצהרות המשתמשים
ידוע למשתמש, כי מתן השירות על-ידי החברה כפוף לקבלת שירות מאת צדדים שלישיים לרבות המפעילים הסלולריים ו/או בזק (להלן: "המפעילים") וכי יכול ותופסק ההתקשרות בין החברה לבין מי מבין אותם צדדים שלישיים בכל הקשור למתן השירותים המועברים על-ידי אותו צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. המשתמש מצהיר כי ברור לו שהמפעילים אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו, לאספקת השירות על-ידי החברה ולרבות לכל תקלה ו/או הפרעה מסוג כלשהו בתפעול השירותים מצידה של החברה ו/או תקלה במערכות של מי מהמפעילים ו/או ברשת הרט"ן וכי המפעילים משמשים אך ורק כמתווך להעברת הודעות בכפוף לתנאי ההסכמים שבינם לבין משתמשי הקצה, מגבלות מכשירי הקצה ומגבלות רשתות המפעילים. ידוע למשתמש כי המפעילים רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, בכל עת, לנתק ו/או להפסיק ו/או להגביל מתן שירותי רט"ן לרבות השירות נשוא הסכם זה למי ממקבלי השירות, בין לבקשת מקבל ההודעות, בין בתקופות חירום ובין מכל סיבה אחרת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי האתר ו/או המפעילים. ידוע למשתמש, כי מתן השירות בכלל והעברת ההודעות בפרט כפופה, בין השאר,למגבלת הכיסוי הסלולרי והוא מודע לאופי הקשר הסלולרי לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרית, ולכך שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף. בנוסף, ידוע למשתמש כי לא ניתן להבטיח כי כל הודעות הנשלחות אליו יגיעו לייעודן במועד או בכלל, ו/או כי לא ניתן להבטיח כי לא יחול שיבוש בתוכן הודעות הנשלחות למשתמש, וכי האתר לא ישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, במקרה בו איזה מההודעות שנשלחו למשתמש לא הגיעה ליעדה או לא הגיעה ליעדה במועד בו נשלחה, או כאשר חל שיבוש כלשהו בתוכן ההודעה. מובהר בזאת, כי במקרה בו הודעה לא תגיע ליעדה, המשתמש לא יקבל הודעה על כך. למען הסר כל ספק מובהר ומוסכם בזאת, כי אי-הגעת הודעה ליעדה, מכל סיבה שהיא ו/או שיבוש שיחול בתוכן ההודעה, מכל סיבה שהיא.
התחייבות המשתמשים בשירות הסלולרי
בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל משתמש ומתחייב כלפי האתר כדלקמן:
א.כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך,וכי הן המשתמש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים והעלויות הכרוכות  בקבלת השרות לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.
ב.כי הוא בעליו הרשום של קו הטלפון הסלולרי או כי קיבל את הסכמתו המלאה של בעליו הרשום של קו הטלפון הסלולרי להרשמה לשירות
ג.לא לפרסם פרטים אישים של משתמשים אחרים או מספר טלפון;
ד. לא להשתמש בשירותים של "אתר מזג האוויר בישראל" לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין
ה. להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת,
 ע"י "אתר מזג האוויר בישראל"
ו.לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות
 (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי "אתר מזג האוויר בישראל", ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה ע"י "אתר מזג האוויר בישראל", אלא אם קיבל את הסכמת החברה לכך, מראש ובכתב.
תקנון פורום מזג האוויר
פורום חדשות מזג האוויר בארץ ובעולם היינו פורום פרטי והמנוהל על ידי בועז דיין.פורום זה היינו פורום חובבי  מזג אוויר ואיכות הסביבה הפורום מאגד בתוכו אנשים צעירים ומבוגרים שתחביבם המשותף הינו מזג האוויר.חובה לקרוא את התקנון .
פורום מזג האוויר צפוי להיות פורום בעל תעבורה גדולה מאוד בעיקר בימי החורף.אלפי גולשים רושמים ונכנסים לפורום על מנת להתעדכן ולעדכן.על מנת ולשמור על איכות הפורום עם התעבורה הגדולה הצפויה בו.יש להקפיד על התנהגות נאותה ועל
שמירת הכללים הבאים:
א.הפורום עוסק בעיקרון במזג אוויר והסביבה הגולשים בו מתבקשים להיצמד לנושאים אלו  ולמעט ככל האפשר בגלישה לנושאים אחרים.הודעות אקטואליה למיניהם,והודעות שאינם קשורות לתחום ימחקו.
ב.בפורום אנשים ברמות שונות של ידע  והשכלה אך זכותו של כל אחד להביע את דעתו  כל עוד הוא עושה זאת בנימוס ללא פגיעה באחרים. על חברי הפורום יש לכבד דעות של אחרים – מותר לא להסכים עימן כמובן  אך את התגובה יש לעשות בצורה מכובדת וראויה.
ג.אנו חובבים לא חובבנים- אנו משתדלים לתת את תחזיותינו והערכותינו לגבי מזג אוויר בצורה מקצועית על סמך הידע האישי של כל אחד מאיתנו, ועל פי מודלים של מזג אוויר הניתנים על ידי הארגונים המטאורולוגים המפיקים מודלים אלו.יש להתייחס לתחזיות הנרשמות בפורום בזהירות.האחריות על קבלת התחזיות חלה על הגולש עצמו בין אם הוא אקטיבי ובין אם הוא פאסיבי ולא על נותן התחזית באשר הוא.
ד.תחזית ברמת דיוק סבירה ניתן לתת עד 7 ימים לכל היותר,הגולשים נקראים להתחשב בכך ולהימנע מבקשות לתחזיות
לחודש הבא,או לעוד חצי שנה.
מחיקת הודעות:
על מנת לאפשר ניהול פורום תקין  מניעת פגיעה בגולשים אחרים  ופתרון בעיות טכניות.עשוי מנהל הפורום למחוק הודעות ללא התראה מוקדמת.מחיקת הודעה אינה בהכרח עונש המופנה כלפי גולש מסוים.ויעודה לשמור על עבודה תקינה של הפורום.לשיקול דעתו של המנהל לתת הסבר למחיקה בכל ערוץ שיבחר לנכון – דרך הפורום או דרך המסרים .או לא לתת הסבר בכלל.
אין לפתוח בשרשור ויכוח במקרה של מחיקה הדרך להפנות השגות היא דרך תיבת המסרים או במייל למנהל הפורום.גם אם הודעות אישיות לא תימחקנה מחמת העניין שעשויים למצוא בה, אין לראות בשום מצב כאילו מנהל הפורום מסכים לדעות  אלו.
כללים לחברי הפורום :
א.דיווחי מזג אוויר-כחלק משירות לציבור רחב ולנו בפרט על החברים בפורום לעדכן עידכוני אמת על מזג האוויר באזור שלהם.באם ימצא גולש אשר מדווח דיווחי שקר הודעתו תימחק ושלב אחריו גם יחסם.
ב.עשה לך מנהג לקרא את ההודעות בדף בפורום  לפני כתיבת הודעה.זה חסר טעם ונימוס להכניס אותה מפת מודל על ידי  מספר גולשים שונים בהפרש של מספר דקות מאחר ולא טרחו לעבור על הודעות.
ג.חברי הפורום  מתבקשים להקפיד על יחס של כבוד הדדי, ולנהוג באחרים בנימוס, בהתחשבות ובזהירות יתרה, וזאת במטרה לשמר את האווירה הנעימה בפורום.
ד.אין להשתמש בשפה גסה בפורום.המשתתפים מתבקשים לחשוב היטב לפני שהם כותבים מתוך כעס  או משתמשים במילים בוטות – הקנטות שימוש בלשון גסה או שאינה הולמת ,פגיעה בגולש אחר תביא למחיקת ההודעה ויתכן שאף לחסימה.יש לך השגות על תחזית או הודעה של חבר אחר  בקש הבהרות  והער בנימוס.
ה.יש להקפיד על שמירת זכויות יוצרים ולציין מקור תמונה,תמונת לווין מפת מודל או ידיעה הלקוחה מעיתונות בארץ או בחו"ל.מתן קרדיט:ציטוט של תחזית הניתנת על ידי גורמי חוץ כמו השרות המטאורולוגי ,מטאוטק,או ערוצי הרדיו והטלוויזיה מחייבת מתן קרדיט.
ו.אין להעתיק תחזיות של אתרי מזג אוויר ברשת  ולהביאן לפורום כשלך.
ז.אין לפרסם ולהביא אתרי מזג אוויר שונים ברשת.הפורום היינו פורום רשמי פרטי והודעות מעין אילו ימחקו.
פרסום על גבי דפי הפורום:
הודעת פרסומת תימחקנה מידית.יש להבדיל בין פרסומת ישירה למוצר או לשירות בנושא ציוד מטאורולוגי והיכן להשיגו העשוי להיות מוצג כתשובה לשאלות חברי הפורום.ההחלטה בנושא תהיה שמורה למנהל הפורום בלבד.
שרשורים:
א.דף הפורום הוא בעל  מבנה עץ: מספר הודעות ראשיות אליהן ניתן לצרף הודעות תגובה.מבנה זה של הודעה ראשית  אליה מצורפות תגובות קרוי "שירשור" מלשון בנית שרשרת.ההודעה הראשית עוסקת בנושא מסוים וההודעות התגובה צריכות לעסוק באותו נושא.לנושא קיים יש להגיב באותו השרשור ולא לפתוח הודעה חדשה .נושא חדש יפתח בהודעה חדשה.
ב.פתיחת הודעה חדשה  דוחפת הודעה\שרשור קיים  לדף הבא.
ג. "הצפה": הוספת תגובות לא משורשרות  על ידי חבר פורום קרויה הצפה.ומכבידה על שאר הגולשים ועל מנגנון הפורום  הודעות מסוג זה עשויות להימחק או שיצורפו  לשרשור אחד לשיקול המנהל ."מציף סידרתי "  עשוי למצוא את עצמו חסום.
ד.פורום מזג האוויר נועד בין היתר לשאלות שונות בנושא מזג האוויר,גולש אשר  שאל שאלה מתבקש  לחפש את התשובה  מעל דפי הפורום אם לא קיבל תשובה  רשאי לשוב ולהקפיץ את ההודעה המקורית או לשאול שנית.הצפה חוזרת ונשנית בשאלה שניתנה עליה תשובה חסרת נימוס ומכבידה על הפורום.יש לזכור שלא לכל שאלה ניתן לתת תשובה . 
טרולים:
"טרולים" מהם טרולים? אלו אנשים משועממים או רעים  שמחפשים להם שעשוע דרך זה שהם מתגרים באחרים, בפורומים או צ´טים. טרול אוהב להטריד, להתחזות ולהפריע לדיון בכל דרך אפשרית. טרולים ניזונים מהודעותיכם\ תגובתכם .אם לא תענו להם ותתעלמו מהם, הם יעברו למקום אחר, שבו יאכילו אותם. על כן אל תתפתו ל"האכיל" את הטרול ולהעכיר את הדיון פורום.תנו למנהל הפורום לטפל בהם.
גולש אשר באופן רצוף "מתעסק" בכל נושא פרט למזג אוויר ואינו תורם כלום לפורום זה מלבד התעסקות בהקנטות הערות ציניות/ויכוחים,הודעות עוקצניות ומתגרות וכדומה יחסם לאלתר.
הצעות תלונות ובקשות יש להפנות למנהל הפורום דרך מסרים או במייל בלבד ולא דרך דפי הפורום
קניין רוחני
זכויות היוצרים בכל התכנים באתר (לרבות בשירותים)מוגנות,בין היתר,על פי דין.אינך רשאי לשנות,להעתיק,להעביר,
להפיץ,ליצור עבודות נגזרות (derivative works),לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או לאחסן תוכנו של השירות (לרבות בשירותים),באופן חלקי או מלא,זמני או קבוע,בכל צורה שהיא,ללא הסכמתם מראש ובכתב של בועז דיין,והינך רשאי להשתמש בשירות לשימושך הפרטי והאישי בלבד.במקרה של שימוש בתכנים.כמו כן אין לעשות שימוש כולשהו במאגרי הנתונים של האתר או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של מנהל האתר בועז דיין. אין להעתיק,להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק מימנו.ולא לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בחלק מהאתר אלה ברשות מפורשת ובכתב של מנהל האתר בועז דיין.זכויות היוצרים באתר לרבות שם האתר שייכות לבועז דיין

הגבלת אחריות
מנהל האתר אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו,יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות,ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים,קלקולים,תקלות או כשלים בחומרה,בתוכנה,בקווים ובמערכות התקשורת,באתר הנ"ל מי מספקיה ו/או מי מטעמה. אספקת השירותים ע"י מנהל האתר תלויה,בין היתר,בצדדים שלישיים ומנהל האתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים האחרים ולא תהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.מנהל האתר אינו אחראי לזמינות השירותים,ו/או לתוכן,לצורה,למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכנים הניתנים באתר זה. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט,חשופים גם תכני האתר לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת,ומנהל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.מנהל האתר אינו שולט אינו מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם,בין במישרין ובין בעקיפין,ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר הנ"ל.פרסום תכנים באתר או הצבת קישור באתר על ידי מנהל האתר לא תתפרש כהצעה,כהבעת תמיכה, עידוד,הסכמה או מתן חסות של מנהל האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.כל הסתמכות על כל תוכן,מידע,פרסומות,מוצרים,דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור,לרבות במידע,תוכן,דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם,נעשה על פי שיקול דעת אותם האתרים ועל אחריותם בלבד.מנהל האתר אינו אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי,אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים,שירותים או מוצרים באתר הנ"ל ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר הנ"ל,אף אם קיים פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר,ואף אם נודע על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם  לצד שלישי כלשהו,בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים,לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם,לביטולם,הגבלתם או להפסקתם.
"אתר מזג האוויר בישראל" לא יהיה אחראי לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר ובתכניו מבוצע באחריותו בלבד. השירות אינו בגדר המלצה רפואית או מקצועית ו/או המלצה אחרת בכל תחום אחר ועל כן, החובה לבדוק את התאמת השירות לצרכיו של כל משתמש מוטלת עליו בלבד. כמו כן, משתמש השירות מאשר בזאת כי הוא מבין ויודע שהשירות האמור אינו בא במקום כל שירות מקצועי ו/או רפואי ו/או אחר אשר המשתמש מקבל אלא ניתן בנוסף אליו ואינו מחליף את האחריות האישית הקיימת לו בקשר לשירותים אחרים אותם הוא מקבל. למען הסר ספק, מובהר בזאת שוב כי ידוע למשתמש כי הוא יודע שהשירות הינו כפוף למגבלות טכנולוגיות העשויות להשפיע על קבלת הודעות ואף יכולות לא לפעול בצורה רציפה ותקינה בשל מגבלות אלו. משתמש השירות גם פוטר בזאת את האתר מכל נזק שיגרם לו עקב שימוש בשירות, ומצהיר כי השימוש נעשה על דעתו בלבד וכי ידוע לו כי השירות אינו מהווה ייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או אחר מכל סוג שהוא ו/או תחליף לאבחנה ו/או יעוץ אשר ניתנו לו על ידי אחרים. המשתמש מצהיר כי המידע אשר מועבר אליו במסגרת השירות ניתן ללא אבחון מצבו הבריאותי ו/או פסיכולוגי ו/או גופני ו/או אחר של המשתמש ובשל כך האחריות הבלעדית של ההשלכות במידה ויהיו לשימוש בשירות חלה על המשתמש בלבד. במידת הצורך, מומלץ לפנות לקבלת יעוץ אישי ו/או טיפול על ידי גורם מקצועי מוסמך. מובהר ומוסכם כי כל שימוש ו/או הסתמכות בתכנים הניתנים במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המשתמש ויעשה על אחריותו בלבד. כמו כן מצהיר המשתמש, כי ידוע לו שהשירות הניתן איננו - ואף אינו מתיימר להיות - משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן התכנים המועברים, אמיתותם או מהימנותם וכי אין במתן השירות משום התחייבות לתוצאות כלשהן.
מנהל האתר לא יהיה חייב ו/או אחראי בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר "לאתר מזג האוויר בישראל" על האפשרות של אבדן שכזה. השירות מוצע למשתמש כמות שהוא ןהאתר לא ישא בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו "שאתר מזג האוויר בישראל" אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות. "אתר מזג האוויר בישראל", לא יהיו אחראי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 "אתר מזג האוויר בישראל" מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם. אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והאתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. "אתר מזג האוויר בישראל אינו אחראי לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני משתמשים כהגדרתם לעיל בתנאים, ובכלל זה אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני משתמשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של משתמשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו. כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. במידה והמשתמשים יתקשרו עם גורמים שלישיים המפורסמים במסגרת מתן השירות, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמשים לבין הגורמים השלישיים, "אתר מזג האוויר בישראל" לא תהא צד להתקשרות. "אתר מזג האוויר בישראל" אינו אחראי בשום דרך, ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד האתר ו/או כנגד מי מטעמה.
בשום נסיבות לא תחול על "אתר מזג האוויר בישראל" ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.כמו כן המשתמש יודע שהאתר מנוהל על ידי חובב מזג שאינו חזאי.המשתמש יודע ומבין כי תחזית מזג האויר הינה מדע לא מדוייק, אלא המלצה הנתונה למגבלות, שינויים בלתי צפויים, התפתחויות בלתי צפויות ושגיאות. למשתמש לא תהיה כל טענה, תלונה, תביעה, דרישה ובקשה מיוחדת, הנובעת מפרשנות לא נכונה של התחזיות השונות הניתנות בכל מדיה, טעויות בחיזוי מזג האוויר ,שלג לא צפוי,הערכות כמות השלג בחרמון, גשמים,אזהרות,טמפ,לחות,גובה גלים,שריפות, נזקי רוח, נזקי שיטפונות ו/או הצפות, שיבוש תכניות למשתמש ו/או לצד שלישי. החברה ומי מטעמה לרבות ספק התוכן לא יהיו אחראיים על נזקים נפשיים, לרכוש, לגוף ו/או לחיי אדם שייגרמו למשתמש בשירות ו/או לצד שלישי כתוצאה מתנאי מזג האוויר בין אם שהיו חזויים ובין שלא היו חזויים, בכל עונת שנה ובכל מקום אליו מתייחסת התחזית בשירות זה. (טמפ', רוחות, משקעים, גלי חום, גלי קור, עננות ותופעות מזג אוויר קיצוניות).
המשתמש יודע ומבין כי בכל דבר ועניין בו מזג האוויר הוא מרכיב מכריע, אין להתבסס בלבד על שירות זה, ויש להתייעץ עם הגורמים המקצועיים.

מידע מסחרי
"אתר מזג האוויר בישראל" אינו אחראי לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. האתר אינו עורךו/או מפקח על כל התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראי לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, האתר שומר לעצמו את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.
הגבלת אחריות
מנהל האתר אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו,יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות,ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים,קלקולים,תקלות או כשלים בחומרה,בתוכנה,בקווים ובמערכות התקשורת,באתר הנ"ל מי מספקיה ו/או מי מטעמה. אספקת השירותים ע"י מנהל האתר תלויה,בין היתר,בצדדים שלישיים ומנהל האתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים האחרים ולא תהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.מנהל האתר אינו אחראי לזמינות השירותים,ו/או לתוכן,לצורה,למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכנים הניתנים באתר זה. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט,חשופים גם תכני  האתר לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת,ומנהל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.מנהל האתר אינו שולט אינו מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם,בין במישרין ובין בעקיפין,ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר הנ"ל.פרסום תכנים באתר או הצבת קישור באתר על ידי מנהל האתר לא תתפרש כהצעה,כהבעת תמיכה, עידוד,הסכמה או מתן חסות של מנהל האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.כל הסתמכות על כל תוכן,מידע,פרסומות,מוצרים,דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור,לרבות במידע,תוכן,דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם,נעשה על פי שיקול דעת אותם האתרים ועל אחריותם בלבד.מנהל האתר אינו אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי,אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים,שירותים או מוצרים באתר הנ"ל ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר הנ"ל,אף אם קיים פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר,ואף אם נודע על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם  לצד שלישי כלשהו,בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים,לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם,לביטולם,הגבלתם או להפסקתם.
תקנון: זכויות יוצרים: אתר/ פייסבוק / דף יוטיוב של אתר מזג אוויר בישראל

בעלי אתר תחזית מזג האוויר בישראל – Israel Weather ( מכבדים את הקניין הרוחני של אחרים ואנו מבקשים מכל המשתמשים באתר שלנו, לכבד את הקניין הרוחני של אחרים. אם את/ה סבור כי היצירה שיש בה זכויות יוצרים הועתקה, וכי היא נגישה באמצעות האתר באופן המהווה  הפרה של זכויות יוצרים, באפשרות/ך להודיע לנו על כך בהתאם לחוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי ( " DMCA" ) על ידי כך שתעביר לנציג מטעם אתר תחזית מזג האוויר בישראל את המידע בנוגע לזכויות היוצרים ולקניין הרוחני של היצירה הנדונה ואנו נטפל בכך באופן מידי. ניתן לפנות אלינו בנושא בכתובת המייל : boazweather@gmail.com

הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.
   הוסף למועדפים קבע כאתר הבית תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות חיפוש מורחב מפת אתר צור קשר   

כל הזכויות שמורות 2024-2002 © אתר מזג האוויר בישראל בע"מ
שודרג ע"י קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים וישובים
האתר מיועד לדפדפן אינטרנט אקספלורר ,פירפוקס וכרום