עמוד הבית תחזית שבועית מצב הים מפלס הכנרת מזג אוויר בחרמון תחזית עולמית מכם גשם English
הפוך לדף הבית מחשבוני מזג אוויר תצפיות גשם    


שת"פ
Start
רוטר
 width=
תחזית מזג אוויר
כמויות גשם
מזג אוויר בעולם
תחזית באפליקציה
RSS מזג אוויר
תמונות לווין
מודלים מזג האוויר
תחזית אקלים
מכ"ם גשם
 width=
אקלים
תחזית חודשית
אקלים בישראל 2009-2024
שירותי מזג אוויר
שירותי מזג אוויר
אקלים - גשם מזג האוויר
גשם שלג
גשם, טמפרטורות
מזג אוויר גשם קיצוני
שלג גשם מזג אוויר
חיזוי שלג - גשם
מכם ברקים - גשם
שלג בירושלים
תפרוסת גשם
מדידת גשם
 width=
מזג אוויר באתר
מזג האוויר לאתרים

מזג אוויר בישראל
מזג האוויר בירושלים
מזג אוויר מכם גשם
מכ"ם גשם
מכם גשם
מזג אוויר
תחזית גשם
 
תצפיות מזג האוויר בישראל  • אתר החרמון  • חיפה  • צפת
 • ירושלים  • תל אביב  • ראשון לציון
 • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מכם גשם
תחזית 12 יום
מזג אוויר  • צפת  • חיפה  • טבריה
מזג אוויר  • ירושלים  • תל אביב  • מודיעין
מזג אוויר  • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

אתר מזג האוויר בישראל WWW.ISRAELWEATHER.CO.IL מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט (להלן: "אתר מזג האוויר בישראל או "האתר"). תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת " אתר מזג האוויר בישראל " במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר אתר מזג האוויר בישראל או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

שימו לב : קניין רוחני : אתר מזג האוויר בישראל בעל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ובמרכיביה. הכוללים תמונות,\ מבנה האפליקציה, עיצוב גרפי, ושאר התוכן המיוצר על ידי האפליקציה. האפליקציה עושה שימוש במפות ותמונות המופצות על ידי גוגל, השירות המטאורולוגי הישראלי וגופים אחרים בכפוף לקרדיט. בכל הנוגע לשימוש בתכנים אלו יש לבחון את תנאי השימוש של אותם גורמי צד שלישי.

אחריות

השימוש במידע המופיע באתר, באפליקציה היינו באחריות הבלעדית של המשתמש. אתר מזג האוויר בישראל לא אחראי כלפי המשתמש בכל נזק שיגרם , הפסד, ביטול, נזק עקיף וכך שינוי שנגרם בעקבות במידע שפורסם באפליקציה או באתר מזג האוויר בישראל.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר מזג האוויר בישראל טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ו אתר מזג האוויר בישראל תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת. בין היתר הודעות פוש. באפשרותך לבטל קבלת הודעות באופן עצמאי באמצעות המכשיר בו אתה משתמש..

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים, יישמרו במאגר המידע של אתר מזג האוויר בישראל הרשום כמאגר רשום במשרד המשפטים רשם מאגרי המידע. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע , העמודים שבהם צפית ועוד. אתר מזג האוויר בישראל תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר מזג האוויר בישראל, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

· כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) דואר אלקטרוני ופורומים - וכן פעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.

· כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את אתר מזג האוויר בישראל לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.

·לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך (כולל מודעות במדור הדרושים או בניית אתר אישי).

· כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר מזג האוויר בישראל לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את אתר מזג האוויר בישראל לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.

· אתר מזג האוויר בישראל רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, אתר מזג האוויר בישראל לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

· ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית

·לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר מזג האוויר בישראל.

  1. ·  בשום מקרה לא יספקו מפעילי האתר מידע הקשור לפרטי-הקשר האישיים של המשתמש
    כגון כתובת דואר אלקטרוני, כתובת (למעט עיר) או מספר טלפון, ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי.
  2. כל מידע אחר שיוזן על-ידי המשתמש בעת רישומו לאתר עשוי להופיע באתר אלא אם כן צוין במפורש אחרת, וזאת על-מנת לאפשר לחברי האתר לזהות ולהכיר זה את זה.
  3. מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים מידע מצטבר (אגרגטיבי) כלשהו אודות המשתמשים והנרשמים בו.
  4. יתכן כי ייעשה שימוש בפרטי משתמש לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים אישיים (פרסונליים) אליו, המתאימים לנתוניו, וזאת כל עוד לא יימסרו פרטים ספציפיים אודותיו לצדדים שלישיים, כמפורט בסעיף 1 לעיל.
  5. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים (בהתאם לחוק הפצת מידע פרסומי).
  6. המשתמש יוכל, לפי בקשתו, להסיר עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני.
  7. המשתמש יוכל לבקש למחוק עצמו ממאגר המידע המוחזק על-ידי אתר מזג האוויר בישראל וזו על-ידי הפניית בקשה למנהלי או לצוות אתר מזג האוויר בישראל. אתר מזג האוויר בישראל מאפשר הצגת מודעות פרסומת של חברת גוגל וחברות שונות אחרות, למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש של חברות אלו. האפליקציה / האתר עשויה לשב מודעות נוספות המסופקות על ידה ולבצע איסוף נתונים על פעולות המשתמש בנוגע לפרסומות.

מסירת מידע לצד שלישי

 אתר מזג האוויר בישראל לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

·  בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של אתר מזג האוויר בישראל, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת אתר מזג האוויר בישראל ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך.

·  במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר מזג האוויר בישראל, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

·  אם יתקבל בידי אתר מזג האוויר בישראל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

·  בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אתר מזג האוויר בישראל;

·  בכל מקרה שאתר מזג האוויר בישראל תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי

·  אם אתר מזג האוויר בישראל תארגן את פעילותה או את פעילות אתר מזג האוויר בישראל במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

 באתר מזג האוויר בישראל נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר מזג האוויר בישראל. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:\windows\cookies וכן ב- c:\windows\Temporary Internet Files. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר מזג האוויר בישראל המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, אתר מזג האוויר בישראל נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי אתר מזג האוויר בישראל יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר אתר מזג האוויר בישראל או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר אתר מזג האוויר בישראל יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

אבטחת מידע

אתר מזג האוויר בישראל מיישמת באתר מזג האוויר בישראל מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אתר מזג האוויר בישראל, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אתר מזג האוויר בישראל לא מתחייבת שהשירותים באתר מזג האוויר בישראל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. חל איסור מלא על משתמשי המערכת להעתיק או להעביר לגורם שלישי כל מידע מתוך מערכת אתר מזג האוויר בישראל ללא אישור בכתב מבעל המידע. העובר על תנאי זה ישא בכל האחראיות לפעולות שבצע.

מדיניות פרטיות לאפליקציה

תנאי השימוש שלהן חלים על השימוש באפליקציית אתר מזג האוויר בישראל להלן " האפליקציה", המופעלת על ידי אתר מזג האוויר בישראל. כאשר אתה משתמש באפליקציה , אנו עשויים לקבל ממך ועליך מידע בדרכים שונות, המידע עובר בפרוטוקול מאובטח . לדוגמא אנו עשויים לקבל את שמך , את   כתובת הדואר האלקטרוני שלך, כתובת ה- IP

של מכשירך, את המידע הדמוגרפי, את המידע על העדפותיך ומידע אחר שתספק לנו דרך האפליקציה. 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות

בנוסף, אם המידע שבמאגרי אתר מזג האוויר בישראל משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אתר מזג האוויר בישראל תמחוק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לאתר מזג האוויר בישראל לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר מזג האוויר בישראל - יוסיף להישמר באתר מזג האוויר בישראל על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה אתר מזג האוויר בישראל למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לאתר מזג האוויר בישראל לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

אתר מזג האוויר בישראל רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר מזג האוויר בישראל או בעמודי הבית של האתרים.

ניתן תמיד ליצור קשר על מנהל האתר בועז דיין באמצעות כתובת המייל לשם הבהרה, טענה, או שאלה

boazweather@gmail.com.   הוסף למועדפים קבע כאתר הבית תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות חיפוש מורחב מפת אתר צור קשר   

כל הזכויות שמורות 2024-2002 © אתר מזג האוויר בישראל בע"מ
שודרג ע"י קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים וישובים
האתר מיועד לדפדפן אינטרנט אקספלורר ,פירפוקס וכרום